Η Lurebites GF Edition LTD Corporation και οι θυγατρικές της (στο εξής η "Εταιρεία") σας παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις για χρήση των ιστότοπων, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν από την Εταιρεία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η χρήση από εσάς των Ιστότοπων της Lurebites GF Edition LTD (όπως ορίζεται πιο κάτω) αποτελεί αποδοχή από εσάς των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Το δικαίωμα χρήσης των Ιστότοπων της Lurebites GF Edition LTD ή οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία προσφέρεται από την Εταιρεία είναι προσωπικό δικαίωμα σε εσάς δεν μεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους πιο κάτω Όρους Χρήσης και πρακτικές, και εσείς δεσμεύεστε από τέτοιες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις. Κανένα μέρος αυτών των Όρων Χρήσης μπορεί να θεωρηθεί ότι απονέμει δικαιώματα ή οφέλη τρίτων.

1. Ορισμοί.

"Ιστότοπος της Lurebites GF Edition LTD" σημαίνει όλα τα τμήματα και οποιαδήποτε συνδρομή ή άλλα πληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ή διαχειρίζεται η Εταιρεία στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού ηλεκτρονικής παροχής δεδομένων (electronic delivery mechanism). Οι Ιστότοποι της Lurebites GF Edition LTD αποτελούνται από υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και περιεχόμενο που παρέχεται από την Εταιρεία, συνεργάτες της Εταιρείας και από τρίτους παρόχους. Ο όρος "Σελίδες Χρηστών" προσδιορίζει τους πίνακες ανακοινώσεων, τους χώρους συνομιλίας, την κοινή χρήση περιεχομένου και άλλες περιοχές συμμετοχής χρηστών στις ιστοσελίδες Lurebites GF Edition LTD, όπως και τμήματα που αφορούν αποκλειστικά στα προϊόντα και υπηρεσίες του Lurebites GF Edition LTD σε ιστότοπους τρίτων, όπως τα Facebook και Twitter. Η χρήση από εσάς των τμημάτων που αφορούν το Lurebites GF Edition LTD σε ιστότοπους τρίτων, εκτός από τους παρόντες όρους του Lurebites GF Edition LTD, υπόκεινται επίσης και σε τυχόν όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από αυτές τις ιστοσελίδες.

2. Γενικά.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει οποιαδήποτε πτυχή ή χαρακτηριστικό των Εταιρικών Ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, των Σελίδων Χρηστών, του περιεχομένου, των ωρών διαθεσιμότητας και του εξοπλισμού που απαιτείται για πρόσβαση ή χρήση, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

3. Χρήση των Ιστότοπων της Lurebites GF Edition LTD και των Σελίδων Χρηστών.

α.  Οι Σελίδες Χρηστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Στις Σελίδες Χρηστών δεν πρέπει να αναρτάται ή να μεταδίδεται οποιοδήποτε υλικό παραβιάζει ή περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα άλλων· υλικό το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή την δημοσιότητα, ή υλικό χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, απρεπές ή άλλως απαράδεκτο· ή που ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, καταλήγει σε αστική ευθύνη ή άλλως παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε ή άλλως να διαθέσετε στις Σελίδες Χρηστών οποιοδήποτε υλικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα(copyright), εμπορικά σήματα(trademark) ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Είστε υπεύθυνοι να βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε υλικό ανεβάζετε ή συνεισφέρετε δεν προστατεύεται είτε από πνευματικά δικαιώματα, είτε ως εμπορικό σήμα ή από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικού δικαιώματος(copyright), εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή για οποιουδήποτε άλλου είδους βλάβη προκύψει από οποιαδήποτε μεταφόρτωση, δημοσίευση ή υποβολή στοιχείων ή υλικού. Κανένας χρήστης δεν μπορεί να ενεργήσει με τρόπο ο οποίος, κατά την κρίση της Εταιρείας, περιορίζει ή εμποδίζει οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει τις Σελίδες Χρηστών. Η διαφήμιση ή η εμπορική προώθηση δεν επιτρέπεται να αναρτώνται ή να μεταδίδονται μέσω των Σελίδων Χρηστών χωρίς την ρητή γραπτή έγκριση της Εταιρείας.

β.  Οι Ιστότοποι της Lurebites GF Edition LTD Sites και οι Σελίδες Χρηστών περιέχουν υλικό με προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου κειμένου, λογισμικού, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, μουσικής και ήχου, και το σύνολο του περιεχομένου των Ιστότοπων της Lurebites GF Edition LTD προστατεύεται στο σύνολο του σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η Εταιρεία είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων σε όλους τους Ιστότοπους της Lurebites GF Edition LTD. Η Εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα στην επιλογή, τον συντονισμό, τη ρύθμιση και βελτίωση τέτοιου περιεχομένου, καθώς και στο πρωτότυπο περιεχόμενο σε αυτό. Κάθε τρίτος παροχέας περιεχομένου κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα σε πρωτότυπο περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναδιανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, εμφάνιση ή εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε υλικού από τους Ιστότοπους της Lurebites GF Edition LTD χωρίς τη ρητή άδεια της Εταιρείας και του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός περιπτώσεων που ρητά επιτρέπεται βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπόμενης αντιγραφής, αναδιανομής ή δημοσίευσης υλικού από τους Ιστότοπους Lurebites GF Edition LTD, δεν επιτρέπονται αλλαγές ή διαγραφή των ονομάτων των δημιουργών, των εμπορικών σημάτων, των υπομνημάτων ή των σημειώσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

γ.  Με την παρούσα Συμφωνία, χορηγείτε στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της το παγκόσμιο, απαλλαγμένο από δικαιώματα, διαρκές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παραγώγων έργων, διανομή, παρουσίαση και προβολή οποιουδήποτε μηνύματος αναρτιέται στις Ιστοσελίδες Χρηστών ή / και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος αποστέλλεται από εσάς στην Εταιρεία (ολόκληρο ή μέρος του) ή / και να ενσωματωθεί σε άλλα έργα υπό οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστά ή θα αναπτυχθούν αργότερα.

δ.  Δεν επιτρέπεται (Ι) να επιλέξετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα μέλους ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου προσώπου με σκοπό την πλαστοπροσωπία του συγκεκριμένου προσώπου. (II) να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα μέλους ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιουδήποτε άλλου προσώπου χωρίς άδεια. (III) να χρησιμοποιήσετε όνομα μέλους κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου· ή (IV) να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα μέλους το οποίο η Εταιρεία θεωρεί προσβλητικό.

ε.  Κατά την εγγραφή σας παρέχετε στην Εταιρεία ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες.

στ.  Δεν πρέπει να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αντιβαίνει ή θα έβλαπτε τον σκοπό ή την πρόθεση των Ιστοτόπων Lurebites GF Edition LTD, μεταξύ άλλων, την χειραγώγηση ή απόπειρα χειραγώγησης, διαφθοράς ή άλλως επηρεασμού του σκοπού των υπηρεσιών των Ιστοσελίδων, στο σύνολο τους ή εν μέρει, με, μεταξύ άλλων μεθόδων, την εγγραφή πολλαπλών λογαριασμών με τα ίδια ή διαφορετικά ονόματα.

ζ.  Οι Ιστότοποι της Lurebites GF Edition LTD περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, πηγές και διαφημιζόμενους. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστότοπων ούτε τους στηρίζει ή είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους ή μέσω αυτών. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται ή είναι υπόλογη , άμεσα ή έμμεσα για τυχόν απώλεια ή ζημία προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε σε χρήστη σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες διατίθενται σε τέτοια εξωτερική ιστοσελίδα. Θα πρέπει να κατευθύνετε τυχόν ανησυχίες σε διαχειριστή ή webmaster του συγκεκριμένου εξωτερικού ιστότοπου.

η.  Φέρετε ευθύνη να προμηθευτείτε και να διατηρήσετε όλες τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλο εξοπλισμό που χρειάζεται για πρόσβαση και χρήση των Ιστότοπων Lurebites GF Edition LTD και Ιστοσελίδες Χρηστών, και όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις και χρεώσεις.

θ.  Οι πιο πάνω διατάξεις του παρόντος τμήματος είναι προς όφελος της Εταιρείας, των θυγατρικών της, των τρίτων παροχέων περιεχομένου και αδειοδoτών και ο καθένας από αυτούς έχει το δικαίωμα να διεκδικεί και να επιβάλλει τέτοιες διατάξεις άμεσα για λογαριασμό του.

ι.  Η Εταιρεία έχει σχεδιάσει προσεκτικά τους Ιστότοπους της Lurebites GF Edition LTD με σκοπό την παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου στους χρήστες σε συγκεκριμένη μορφή και παρουσίαση. Κανένας τρίτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των Ιστότοπων της Lurebites GF Edition LTD με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνει σε αυτόν τον σκοπό. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία απαγορεύει σε οποιονδήποτε να προβάλει περιεχόμενο στους ιστότοπους της Εταιρείας σε οποιαδήποτε μορφή, ώστε να προβάλλονται διαφημίσεις τρίτων ή άλλο υλικό τα οποία η Εταιρεία δεν εξουσιοδότησε ή αυτά να προβάλλονται μαζί με το ιδιόκτητο περιεχόμενο της Εταιρείας.

4. Έλεγχος Περιεχομένου.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, όχι όμως την υποχρέωση, να ελέγχει το περιεχόμενο στις Σελίδες Χρηστών, ώστε να καθορίζει τη συμμόρφωση με την παρούσα συμφωνία και τους τυχόν άλλους κανόνες λειτουργίας που ενδέχεται να θεσπιστούν από την Εταιρεία κατά καιρούς. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό υποβλήθηκε ή δημοσιεύτηκε στους Χώρους Χρηστών, εφόσον η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διαπιστώνει ότι παραβιάζει αυτές τις διατάξεις, ή αλλιώς είναι απαράδεκτο ή εκπρόθεσμο. Παρά το παρόν δικαίωμα της Εταιρείας, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ούτε η Εταιρεία ούτε καμία από τις θυγατρικές της θα αναλάβει ευθύνη ή θα είναι με οποιοδήποτε τρόπο υπόλογη για οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια της Εταιρείας σε σχέση με οποιαδήποτε συμπεριφορά εντός των Ιστοσελίδων των Χρηστών ή οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στις Σελίδες Χρηστών.

5. Αποποίηση Εγγύησης. Περιορισμός Ευθύνης.

α.  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ Ή ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.

β.  ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ "ΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

γ.  Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΣΦΑΛΜΑ, ΠΑΡΑΛΗΨΗ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΠΟ ΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΚΙΝΗΤΡΟ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

δ.  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή / ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ε.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΓΝΩΜΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ή ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, Ή ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΓΝΩΜΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή / ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΓΝΩΜΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ Ή ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ.

στ.  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΥΤΕ ΕΓΚΡΙΝΕΙ, ΟΥΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ζ.  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΗΤΕ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ, Ή ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ Ή ΕΓΓΥΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΥΠΕΡ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙ ΑΛΛΟΥ.

6. Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Εταιρεία, τις θυγατρικές της και τους αντίστοιχους διευθυντές, λειτουργούς, υπαλλήλους και αντιπροσώπους από και έναντι όλων των αξιώσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των τελών που προκύπτουν από τη χρήση από εσάς των Ιστότοπων Lurebites GF Edition LTD ή / και των Σελίδων Χρηστών.

7. Τερματισμός.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τερματίσει το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους Lurebites GF Edition LTD ή τις Σελίδες Χρηστών, εάν η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θεωρεί ότι έχετε εμπλακεί σε απαράδεκτη συμπεριφορά ή σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας.

8. Εμπορικά Σήματα.

Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στους Ιστότοπους Lurebites GF Edition LTD είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων που ανήκουν στην Εταιρεία.

9. Συνδρομητικές Υπηρεσίες.

Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των χρηστών ορισμένες ηλεκτρονικές συνδρομητικές υπηρεσίες και άλλες πληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν σε περίπτωση που εγγραφείτε σε οποιαδήποτε πληρωτέα συνδρομητική υπηρεσία ή σε υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρεία στους Ιστότοπους Lurebites GF Edition LTD (η "Συνδρομή"):

α.  Όροι Συνδρομής. Η Συνδρομή θα συνεχιστεί έως ότου η Εταιρεία λάβει ειδοποίηση τερματισμού από εσάς όπως περιγράφεται παρακάτω. Εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να χρεώνει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που καθορίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής τα τρέχοντα τέλη και χρεώσεις για κάθε περίοδο σύμφωνα με το πρόγραμμα εγγραφής που επιλέξατε. Αν δεχτήκατε μια προσφορά που περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, ο λογαριασμός της πιστωτικής σας κάρτας δεν θα χρεωθεί παρά μόνο μετά το πέρας της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου. Εάν παραγγείλατε σε απάντηση μιας προσφοράς δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία εγγραφής και να αποφύγετε μια χρέωση στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν τη δοκιμαστική προσφορά. Εάν εγγραφείτε για περίοδο ενός (1) έτους ή περισσότερο, θα ειδοποιηθείτε από την Εταιρεία πριν χρεωθεί ο λογαριασμός που ορίσατε εσείς μετά την πρώτη περίοδο.

β.  Τροποποιήσεις των Όρων. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επιβάλλει, να αλλάζει ή να τροποποιεί τις αμοιβές και τις μεθόδους χρέωσης ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση της Συνδρομής σας ή να επιβάλλει νέους όρους και προϋποθέσεις. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές ισχύουν τριάντα (30) ημέρες μετά την ανακοίνωση τους, η οποία ανακοίνωση μπορεί να δοθεί με μέσα που συμπεριλαμβάνουν ,αλλά δεν περιορίζονται, την δημοσίευση στους Ιστότοπους Lurebites GF Edition LTD αναθεωρημένης έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας ή κοινοποίησης με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο. Εάν οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή είναι απαράδεκτη για εσάς, μπορείτε να τερματίσετε τη Συνδρομή σας, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο (γ) παρακάτω. Οποιαδήποτε χρήση της Συνδρομής από εσάς μετά από την εφαρμογή της αλλαγής των όρων, θεωρείται οριστικά ότι αποτελεί αποδοχή από εσάς τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Συμφωνείτε να επανεξετάζετε ανά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις για να ενημερώνεστε για τέτοιες αναθεωρήσεις. Μπορεί επίσης να υπόκεισθε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τρίτους παροχείς περιεχομένου σε σχέση με περιεχόμενο, λογισμικό ή υπηρεσίες τρίτων.

γ.  Τερματισμός Συνδρομής. Είτε εσείς είτε η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία Συνδρομής ανά πάσα στιγμή. Η μόνη σας αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε δυσαρέσκεια με τους όρους της Συνδρομής, το διαθέσιμο περιεχόμενο μέσω της Συνδρομής ή το ποσό ή τον τύπο των τελών ή των μεθόδων χρέωσης είναι να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία στέλνοντας ειδοποίηση στην Εταιρεία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εξυπηρέτηση πελατών, οι οποία διεύθυνση βρίσκεται κάτω από τα τμήματα του Ιστότοπου "Επικοινωνία" και "Ερωτήσεις σχετικά με τη συνδρομή σας". Η ειδοποίηση τερματισμού θα ισχύει από την στιγμή παραλαβής της από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας τερματιστεί ή ακυρωθεί, δεν θα επιστραφεί καμία αμοιβή για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί, συμπεριλαμβανομένης μίας μηνιαίας συνδρομής.

10. Διάφορα.

Η παρούσα συμφωνία και όλοι οι κανόνες λειτουργίας για τους Ιστότοπους Lurebites GF Edition LTD και τις Σελίδες Χρηστών που δημιουργούνται από την Εταιρεία συνιστούν τη συνολική συμφωνία των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με σχετικό αντικείμενο . Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες περί σύγκρουσης των προνοιών των νόμων. Καμία παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή επακόλουθη παράβαση ή αθέτηση υποχρέωσης. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν θα έχουν νομική σημασία.

ΚΑΤΟΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΟΥΝ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΒΙΑ, ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΙΚΗ Ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ.

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε Ιστότοπο της Lurebites GF Edition LTD παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.